Home

Bond Moyson terugbetaling cataractoperatie

Overzicht: Hoeveel terugbetaling is er door de mutualiteit

 1. De verschillende mutualiteiten betalen andere bedragen terug bij een ooglaserbehandeling. Sommige verzekeringen bieden ook een extra dekkin
 2. imaal 8,25 dioptrie bedragen. Je kan dan van 69,18 euro tot 608,76 euro terugtrekken. 65-plussers rekenen op een teruggave als de dioptrie hoger is dan 4,25, uitsluitend voor dubbelfocus of multifocale lenzen
 3. Terugbetaling voor hospitalistie voor zenuw- of geestesaandoeningen wordt beperkt tot maximum 2 jaar per verzekerde per verzekeringsjaar, al dan niet . aaneensluitend, samengeteld vanaf de aanvang van de eerste hospitalisatie. Terugbetaling voor ambulante cataractoperaties beperkt tot 600 EUR per verzekerde per ingree
 4. Hoeveel mogen zorgverleners vragen als ze het tarievenakkoord erkennen? En welk bedrag krijg je terugbetaald? Een overzicht van vaak voorkomende prestaties
 5. 1. Terugbetaling op basis van een beurtenformulier af te halen in een kantoor van Bond Moyson, aan te vragen via vragen@bondmoyson.be of tel. 09/333 55 00 of af te drukken via de website www.bondmoyson.be/terugbetaling-psycholoog . 2. Bezorg het ingevulde formulier terug via je Bond Moyson-kantoor of via één van de rode Bond Moyson-brievenbussen

Terugbetaling door ziekenfonds - Dossier kijken en zien

Cataractoperatie terugbetaling wie een cataractoperatie

Duur: ongeveer 30 minuten, via dagopname en met plaatselijke verdoving. U mag enkele uren na de operatie weer naar huis. De vertroebelde lens wordt chirurgisch verwijderd. De operatie wordt uitgevoerd onder een microscoop. De oogarts maakt een insnede van enkele millimeters in het oog. Het voorste deel van het lenskapsel wordt geopend Voorwaarden terugbetaling. Vanaf 50 jaar krijg je een gedeeltelijke terugbetaling voor je uitneembare tandprothese. Hou rekening met volgende voorwaarden: Je bent ouder dan 50 jaar. Het gaat over een uitneembare tandprothese (klassiek kunstgebit of klikgebit). Een vaste tandprothese wordt niet terugbetaald Er is een volledige terugbetaling voorzien van geneesmiddelen en implantaten. Indien het RIZIV niet tussenkomt in de kosten, kan er via dit plan ook terugbetaling bekomen worden, zij het met een maximumbedrag per opname. Per jaar is er ook in het plan KliniplanPlus een plafondbedrag bepaald, dat een veelvoud bedraagt van het goedkopere plan nieuws Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een overzicht gemaakt van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Deze analyse gaat over de terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut. Ze gaat dus niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen. Als u aan chronische wonden lijdt, komt de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussen in de prijs van de actieve verbandmiddelen voor patiënten met chronische wonden. De reglementering wijzigt op 1 oktober 2019: de actieve verbandmiddelen zullen voortaan beter terugbetaald worden op voorschrift en na machtiging.

Terugbetaling behandelingen C

Bond Moyson: Je krijgt 12,60 euro per jaar terugbetaald. Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage. Je bent ouder dan 65 jaar OF je gaat om medische redenen naar de pedicure of podoloog OF je hebt het palliatief statuut Bond Moyson Oost-Vlaanderen: € 179,52,-Een tegemoetkoming van maximaal € 50 euro per jaar: Bond Moyson West-Vlaanderen: € 178,80,-Een tegemoetkoming van maximaal € 50 euro per jaar, daarnaast € 140 euro korting in aangesloten optieken: Christelijke Mutualiteit: € 178,80,-Vanaf 19 jaar een tegemoetkoming tot € 40 euro per kalenderjaa Bond Moyson: Er wordt 10 euro per consultatie en tot 12 consultaties per jaar terugbetaald. Bij verhoogde tegemoetkoming wordt er 15 euro terugbetaald. Onafhankelijk ziekenfonds (OZ) Geen terugbetaling voor volwassenen. Partena: Voor personen met een chronische ziekte is dat maximum 12 sessies per jaar TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Socialistische mutualiteit Bond Moyson West-Vlaanderen Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds. Het overzicht werd gebaseerd op de informatie op de websites van de ziekenfondsen

 1. TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Socialistische mutualiteit Bond Moyson West-Vlaanderen Januari 2020 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds. Het overzicht werd gebaseerd op de informatie op de websites van de ziekenfondsen
 2. g bedraagt 20 euro voor jongeren tot 25 jaar en 15 euro voo
 3. Wanneer gebeurt de terugbetaling? Bij OZ hebben we tot doel om 80% van de aanvragen tot terugbetaling uit te voeren binnen de 7 kalenderdagen en ervoor te zorgen dat het geld in elk geval binnen de 9 kalenderdagen op je rekening staat
 4. g wordt zo snel mogelijk overgeschreven op je rekening
 5. terugbetaling van hulpmiddelen zoals actieve verbanden, incontinentiemateriaal en sondevoeding. statuut voor chronisch zieken. zorgforfait voor langdurig zieken. terugbetaling van pijnstillers voor chronisch zieken. palliatief forfait voor wie een palliatieve patiënt thuis verzorgt. verschillende terugbetalingen voor bepaalde ziekten, zoals diabetes of M

Bij de socialistische mutualiteiten is het voorlopig enkel Bond Moyson dat met de terugbetaling komt. Soms dient een afdeling met een dergelijk initiatief als pilootproject, maar dat is hier. Bond Moyson West-Vlaanderen; Bond Moyson Oost-Vlaanderen; Partena ziekenfonds (wordt rechtstreeks gedownload) Vlaams en neutraal ziekenfonds; Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen; Liberale mutualiteit West-Vlaanderen (LM-Plus) (Voor blinden) Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen (LM-Plus) (65+) Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen (LM-Plus. U kan genieten van een terugbetaling van de mutualiteit. Deze terugbetaling is per mutualiteit verschillend en is raadpleegbaar via de volgende links Bond Moyson Terugbetaling De CM, Bond Moyson (socialistische mutualiteit) en liberale mutualiteit hebben elk hun specifiek terugbetalingsbewijs dat uw chiropractor u per consultatie zal meegeven. De onafhankelijke ziekenfondsen (Partena en het vroegere Euromut, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams & Neutraal en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen) hebben speciaal hiertoe bestemde formulieren Je verkrijgt de terugbetaling op basis van de originele factuur op naam of het originele, gedetailleerde getuigschrift van aflevering (dit voordeel is niet van toepassing op zonne- en fantasiebrillen zonder dioptrie)

MUTUALITEIT: BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN Bond Moyson voorziet een terugbetaling voor consultaties bij de diëtist wanneer je Body Mass Index (BMI) te laag of te hoog is om gezond te zijn. De terugbetaling is 5 neuro per consultatie tot 6 consultaties per jaar. • Je body mass index (BMI) is hoger dan 25 of lager dan 17,5 Terugbetaling implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Het terugbetalingssysteem voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, hervormd op 1 juli 2014, garandeert een administratieve vereenvoudiging, een grotere transparantie, een snellere besluitvorming, en tariefzekerheid voor de patiënt De terugbetaling wordt dan zo snel mogelijk gestort op het rekeningnummer dat bekend staat in je dossier (tenzij anders aangegeven). Bond Moyson Oost-Vlaanderen Voor kindergeldgerechtigde kinderen. Je krijgt 50% van je totaal bedrag (tot maximaal 20 euro) per sessie terugbetaald, tot 12 sessies per jaar. M.a.w., tot 240 euro per jaar Om je terugbetaling aan te vragen, vul je het tegemoetkomingsformulier in. Dit kan je hieronder downloaden. Bezorg het vervolgens via mail of via de brievenbus van de loketten aan ons, samen met je getuigschrift van de tandarts. Bond Moyson West-Vlaanderen; Bond Moyson Oost-Vlaanderen; De VoorZorg Antwerpen; De Voorzorg Limbur Oost-Vlaanderen: Bond Moyson Procedure 1. Terugbetaling op basis van een beurtenformulier af te halen in een kantoor van Bond Moyson, aan te vragen via of tel. 09/ of af te drukken via de website 2. Bezorg het ingevulde formulier terug via je Bond Moyson-kantoor of via één van de rode Bond Moysonbrievenbussen. 14

De socialistische mutualiteiten Bond Moyson en de Voorzorg bieden enkele zorgverzekeringen aan. Deze bestaan niet enkel uit de hospitalisatieverzekering KliniPlan en een verzekering voor ambulante kosten zoals brillen, hoorapparaten en medicatie (het ViviPlan), maar ook een tandverzekering. DentaPlan zorgt voor dekking van de soms hoogoplopende tandarts- en orthodontiekosten Bond Moyson West-Vlaanderen de terugbetaling van medische kosten; de uitbetaling van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bieden wij met onze aanvullende verzekering heel wat extra terugbetalingen en diensten om de leemtes op te vangen binnen de ziekteverzekering

Schrijf je in op de nieuwsbrief van. Bond Moyson. Inschrijven. 01/04/2020T12:2 Terugbetalingsformulier: Bond Moyson -18j Terugbetaling vanaf 19 jaar: 10€/sessie tot maximum 50€ per kalenderjaar Aantal sessies: 5 sessies/kalenderjaa. Bond Moyson. Voordeel 3,15 euro terugbetaling per raadpleging en dit 4 keer per jaar. Voorwaarden Je bent lid van de Bond Moyson

Terugbetaling hoorapparaat Bond Moyson | terugbetaling vanZiekenfonds Bond Moyson start met terugbetaling HPV-vaccin

Terugbetaling van uw hoorapparaten. Elke 5 jaar heeft u in principe recht op een tussenkomst van de mutualiteit. Om recht te hebben op terugbetaling van uw hoorapparaten moet u voldoen aan volgende 3 voorwaarden: U hebt een gemiddeld gehoorverlies van minimaal 40 dB. U hebt een voorschrift van NKO-arts Terugbetaling hoorapparaat | Hans Anders. Hoortoestellen van topkwaliteit. tegen eerlijke en betaalbare prijzen. Gratis vrijblijvende gehoortest. door een gediplomeerde audioloog. Gratis proefperiode. test je toestel gedurende 1 maand. Terugbetaling mutualiteit. Hulp bij terugbetaling van je toestel TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING door Bond Moyson West-Vlaanderen Februari 2021 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding via de aanvullende verzekering per ziekenfonds, op basis van de informatie van de ziekenfondsen Terugbetaling hoorapparaat Bond Moyson. Hoe krijg ik de terugbetaling? Bezorg een BVAC-attest, afgeleverd door de apotheek of een attest van de opticien, voorzien van een ziekenfondsklever, aan Bond Moyson via het loket of een rode brievenbus. Voordeel onder voorbehoud van goedkeuring door de Controlecommissie der Ziekenfondsen

De Voorzorg/Bond Moyson Kliniplan. De hospitalisatieverzekering die wordt aangeboden door de socialistische mutualiteit (De Voorzorg, Bond Moyson) heet Kliniplan. Voor hogere tegemoetkomingen zonder franchisekosten wordt ook een iets duurder plan aangeboden: KliniplanPlus. Een korte samenvatting van deze 2 plannen De socialistische mutualiteit Bond Moyson heeft als voornaamste werkzaamheden: alles wat betreft gezondheidspromotie, terugbetaling van doktersbezoeken en het informeren van de leden.Maar daarnaast zet Bond Moyson Oost-/West-Vlaanderen ook in op haar aanwezigheid op sociale media. Want ook voor hen is het een belangrijk communicatiemiddel, zegt Digital Marketeer Widad Zerrouak Nadat ik mijn opleiding geneeskunde heb afgemaakt en een diploma basisarts hebt behaald in 2019, wilde ik meteen aan de slag in een maatschappelijk relevante job met veel sociale contacten. Ik wist dat noch het werk in het ziekenhuis als arts-specialist noch het huisartsenberoep iets voor mij was. In mijn zoektocht kwam ik terecht bij functie adviserend-arts bij de Socialistische Mutualiteiten

Terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds

 1. g van 10 euro per sessie voorzien en dat voor maximum 10 sessies per kalenderjaar. Partena: Er wordt een terugbetaling voorzien van 20 euro per sessie
 2. Geef dit document af in een Bond Moysonkantoor in je buurt of deponeer het in één van onze rode brievenbussen. Verstrekkingen voetverzorging Kleef hier een roze klever van de persoon die gebruik maakt van pedicure of podologie Bond Moyson Oost-Vlaanderen verleent een tussenkomst voor de verstrekkingen voetverzorging voor de leden vanaf 65 jaar
 3. Je kan in bepaalde gevallen ook rekenen op deze extra terugbetalingen: Informeer ernaar bij ons ziekenfonds. Een betrouwbare hospitalisatieverzekering is goud waard en kan je ziekenhuiskosten besparen en je factuur verlagen. Zo zorgt KliniPlan (Plus) voor terugbetalingen van de volgende kosten tijdens je opname: geneesmiddelen, protheses.
 4. Terugbetaling. De terugbetaling van therapeutische sessies verschilt per mutualiteit en vaak ook per provincie. Bond Moyson. Kinderen en jongeren tot maximum 25 jaar (kinderbijslaggerechtigd): 20 euro per sessie, maximum 12 sessie per kalenderjaar
 5. stens +/- 8,25 en voor iedereen ouder dan 65 jaar met een progressieve bril en een afwijking van.
 6. Bond Moyson is een ziekenfonds dat streeft naar een optimaal fysiek, psychisch en mentaal welzijn van haar leden. De organisatie is actief op drie vlakken: de verplichte ziekteverzekering, de vrijwillige ziekteverzekering en de nodige dienstverlening.Wat de verplichte ziekteverzekering betreft, staat Bond Moyson zowel in voor de vergoeding van medische kosten als voor de vervangingsinkomens.
 7. g tot € 25 per persoon per jaar. Partena. Ongeacht je leeftijd geniet je om de 2 kalenderjaren een tegemoetko

Terugbetaling kinesitherapie Klinipla

1 TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Socialistische mutualiteit Bond Moyson West-Vlaanderen Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds. Het overzicht werd gebaseerd op de informatie op de websites van de ziekenfondsen. Deze informatie werd vervolgens nagelezen en waar nodig verbeterd door de ziekenfondsen Bond Moyson U hebt recht op een terugbetaling van €5 per sessie en dit voor maximaal 6 sessies per jaar indien u een BMI heeft van hoger dan 25 of lager dan 17,5. Vlaams & Neutraal Ziekenfond Terugbetaling mutualiteit. Bij de meeste ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Elke mutualiteit heeft andere voorwaarden tot terugbetaling. Hieronder vind je een overzicht van de regelgeving rond terugbetaling per mutualiteit en of praktijk Hanne Crombez hiervoor in aanmerking komt

Download het formulier 'terugbetalingsformulier individuele psychotherapie', op de pagina 'terugbetaling psycholoog' laat dit invullen door je psychotherapeut en bezorg het ingevulde formulier aan je ziekenfonds via een kantoor of rode Bond Moyson postbus. Bond Moyson West-Vlaanderen Voor kinderen. Er wordt een terugbetaling van 50% per. Tegemoetkoming Pedicure VERKLARING OP EREWOORD van toepassing vanaf 01.01.2012 AV017 • lijdt aan een pathologie aan de voet(en), waarvoor professionele verzorging aangewezen i Verhoogde tegemoetkoming: betere vergoeding van medische kosten. Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen hebt u daarop automatisch recht. In andere gevallen moet u daarvoor bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen Bond Moyson. Voordeel 3,15 euro terugbetaling per raadpleging en dit 4 keer per jaar. Voorwaarden Je bent lid van de Bond Moyson. Je hebt een doktersvoorschrift voor voetverzorging. Liberale Mutualiteit. Voordeel 5 euro terugbetaling per raadpleging en dit zes keer per jaar. 2 jaarlijkse tussenkomst van 15€ per podologische zool Voorwaarde

Terugbetaling België. Terugbetaling België. Vanaf begin 2015 is er een nieuwe regeling van toepassing voor de aanschaf van gehoorbescherming op maat als particulier. Wanneer de aanmeting door een erkend audioloog/audicien (riziv-nummer) gebeurt krijgt men tot 50 euro terugbetaald mits het voorleggen van de factuur of een aanvraagformulier Bond Moyson Vergoedt 2x per LM-plus ( voornamelijk West-Vlaanderen en Antwerpen ) kan u op voorschrift van de arts ( huisarts of specialist ) een terugbetaling krijgen voor podologische zolen van 15 euro per zool. Dit kan elke 2 jaar en hiervoor kunt u onderstaande links kopiëren,. Bond Moyson. Ben je ouder dan 65 jaar of ga je om medische redenen naar de pedicure of podoloog, dan heb je als lid van Bond Moyson recht op een terugbetaling van 12.60 euro per jaar. Meer info op de site van Bond Moyson . Onafhankelijk ziekenfonds. Laat je regelmatig je voeten verzorgen Bond Moyson = 89,76 euro/jaar. M'n dochter gaat op kamp, dus krijgt ze korting. Maar dit ligt al bij al onder de jaarlijkse bijdrage. Er zijn nog talloze voordelen, maar hoe nuttig zijn die eigenlijk? Voor welke voordelen gebruiken jullie de mutualiteit vooral

Bond Moyson. Een goede voetverzorging kan heel wat problemen oplossen en voorkomen. Hoeveel bedraagt de terugbetaling? Je krijgt 12,60 euro per jaar terugbetaald. 3,15 euro per beurt met een maximum van 4 beurten per rechthebbende en per kalenderjaar. Heb ik recht op de terugbetaling? Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage Terugbetaling De CM, Bond Moyson (socialistische mutualiteit) en liberale mutualiteit hebben elk hun specifiek terugbetalingsbewijs dat uw chiropractor u per consultatie zal meegeven. De onafhankelijke ziekenfondsen (Partena en het vroegere Euromut, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams & Neutraal en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen) hebben speciaal hiertoe bestemde formuliere Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Zwijnaarde. 4.929 vind-ik-leuks · 81 personen praten hierover · 1.395 waren hier. Bond Moyson wil informeren over een.. Bond Moyson Oost-Vlaanderen is uitgegroeid tot een complete organisatie met meer dan 260.000 leden, die instaat voor de gezondheid van elkeen. Sterke service, grote bereikbaarheid, een competitief verzekerings- en terugbetalingspakket en een snelle terugbetaling zijn de sterkste troeven

Terugbetaling vroedvrouw Bond Moyson — home voordel

Bond Moyson U hebt recht op een terugbetaling van €5 per sessie en dit voor maximaal 6 sessies per jaar indien u een BMI heeft van hoger dan 25 of lager dan 17,5 - lid zijn van de bond moyson - om medische redenen heb je voetverzorging nodig (doktersvoorschrift vereist) Druk hier je kaart af (laten tekenen door huisarts en pedicure) BOND MOYSON OOST-VLAANDEREN voordeel - 3,15 euro terugbetaling per raadpleging en dit vier keer per jaar. voorwaarden - lid zijn van de bond moyson Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Zwijnaarde, Belgium. 4,906 likes · 219 talking about this · 1,392 were here. Bond Moyson wil informeren over een duurzame,..

Bond Moyson | Tendens

Er bestaat een terugbetaling via uw mutualiteit, vraag dit na bij uw mutualiteit. Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen Christelijke Mutualiteit Bond Moyson OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Partena Ziekenfond Bond Moyson West-Vlaanderen. We hebben goed nieuws! Vanaf 1 april 2021 betalen we een vast bedrag van 1050 euro terug voor orthodontie bij kinderen Diabetes by NVSM - issuu. Diabetes onder controle. Koop of ontleen voordelig medisch materiaal, hulpmiddelen en zelfzorgproducten in de Mediotheek. Leden van Bond Moyson krijgen 10% korting bij.

Bond Moyson i.s.m. i-MENS Voor wie? kinderen van 0 tot 12 jaar Voorwaarden? doktersattest op naam van het kind met de periode van opvang en de vermelding dat het kind niet naar school of de gewone opvang kan omwille van ziekte het kind is aangesloten bij Bond Moyson de ledenbijdrage werd betaald Wanneer? Van maandag tot vrijdag: 7.00 - 21.00 uur Prijs? 7,58. Socialistische Mutualiteit / Bond Moyson De Socialistische Mutualiteit hanteert andere terugbetalingssystemen per provincie. Bij Bond Moyson Oost-Vlaanderen heb jeeen ledenvoordeel tot 50 euro per kalenderjaar voor een bril, brilglazen of lenzen Terugbetaling: Bijkomende voorwaarden: Christelijke mutualiteit (CM) € 40 na 4 consultaties (eenmalig) MediKo Plan: € 40 na 4 consultaties (jaarlijks) / Bond moyson: 50 % van de kosten tot maximaal 250 euro. Op voorschrift van een arts: Liberale mutualiteit: € 10 per consultatie tot 6 consultaties per jaar: Op voorschrift van de arts. 1. Terugbetaling op basis van een beurtenformulier af te halen in een kantoor van Bond Moyson, aan te vragen via vragen@bondmoyson.be of tel. 09/333 55 00 of af te drukken via de website www.bondmoyson.be. 2. Bezorg het ingevulde formulier terug via je Bond Moyson-kantoor of via één van de rode Bond Moyson-brievenbussen

De geneeskundige verstrekkingen die uw ziekenfonds

Bond Moyson. Eenmalige terugbetaling van 50 % van de kosten voor consultaties terugbetaald tot maximaal 250 euro, mits voorschrift van de huisarts/specialist. Liberale mutualiteit. Per kalenderjaar worden 6 consultaties terugbetaald aan 10 euro per consultatie. CM. Een eenmalige terugbetaling van 40 euro voor 4 consultaties Bond Moyson West-Vlaanderen. Dienst gezondheidszorgen Sociale derdebetaler President Kennedypark 2 8500 Kortrijk tel tel 056 230 290 of 056 230 225 of fax 056 230 279 derdebetaler.wvl@socmut.be . Bond Moyson Oost-Vlaanderen . Dienst gezondheidszorgen Sociale derdebetaler Tramstraat 69 9052 Zwijnaarde tel 093 33 59 33 of fax 093 33 51 0 Terugbetaling; Contact. More. Christelijke Mutualiteit. 50% (max €30) per sessie, maximum 24 sessies. 75% (max €45) per sessie voor leden met verhoogde tegemoetkoming. Partena. €20 per sessie, maximum 6 sessies per jaar. Bij chronische ziekte, maximum 12 sessies per jaar. Bond Moyson €20 per sessie. Voor voedingsadvies op doktersadvies biedt Bond Moyson een terugbetaling van 50% van de kosten tot een plafond van 250 euro per jaar. Testimonials Na een confronterende body-analyse bij Brenda Fassart, waarbij mijn vet-en spiermassa in kaart werd gebracht, leerde ze mij vooral om naast veel te bewegen ook bewuster om te gaan met voeding Een betrouwbare hospitalisatieverzekering is goud waard en kan je ziekenhuiskosten besparen en je factuur verlagen.Zo zorgt KliniPlan(Plus) voor terugbetalingen van de volgende kosten tijdens je opname: geneesmiddelen, protheses, dringend ziekenvervoer, borstreconstructies, maagverkleining, liesbreukoperatie, galblaasoperatie, etc. Na je opname ontvang je tevens een forfait voor de kosten.

Cataractoperatie UZ Leuve

De terugbetaling per kalenderjaar bedraagt maximum € 15 van het inschrijvingsgeld. De terugbetaling van verschillende inschrijvingsgelden is mogelijk maar mag per kalenderjaar nooit meer bedragen dan € 15. De tegemoetkoming wordt verleend indien de gerechtigde de statutair voorziene bijdrage betaalde Leden van de Bond Moyson Oost-Vlaanderen en van De Voorzorg Antwerpen krijgen voor het consult een terugbetaling van € 40 via hun ziekenfonds. Download hier het formulier van Bond Moyson Oost-Vlaanderen voor teruggave. Download hier het formulier van De Voorzorg Antwerpen voor teruggave Bond Moyson Oost-Vlaanderen (Socialistische Mutualiteiten) Ben je 65 jaar of ouder, dan kan je genieten van een jaarlijkse tussenkomst tot 12,50 euro per jaar voor pedicure. Ben je jonger dan 65 en ga je omwille van medische redenen naar de pedicure of podoloog, dan profiteer je van dezelfde jaarlijkse terugbetaling BOND MOYSON. 50% van de kosten tot maximaal 250 euro. Eénmalige terugbetaling. Je hebt een voorschrift van een arts CHRISTELIJKE MUTUALITEIT. 10 euro per sessie na 4 sessies. Eénmalige terugbetaling. Geen voorschrift van een arts. PARTENA. Tot 25 euro. Per kalenderjaar. Geen voorschrift van een arts Bond Moyson. Bent u ouder dan 65 jaar of gaaat u om medische redenen naar de pedicure, dan heb je als lid van Bond Moyson recht op een terugbetaling van 12.60 euro per jaar. Meer info op de website van Bond Moyson

Terugbetaling van tandprotheses of kunstgebit DentaPla

Bond Moyson ° attest Bond Moyson invullen ° de tegemoetkoming bedraagt 5 euro per prestatie ° bij een door het RIZIV erkende diëtiste: tot 6 beurten per jaar ° BMI is hoger dan 25 of lager dan 17,5 of verhoogd cholesterol: of om medische redenen beroep doen op een diëtist Bond Moyson Christelijke Mutualiteit Liberale Mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Momenteel geen terugbetaling mogelijk - meer info: vraag na bij Valerie 20 euro per sessie, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar 10 euro per sessie, met een maximum van 10 sessies per kalenderjaa Bond Moyson. Klik hier voor meer info over terugbetaling van de Socialistische Mutualiteiten. Onhafhankelijk ziekenfonds. Klik hier voor meer info over terugbetaling van Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Pedicure Vero, Alle rechten voorbehouden 2019. Mogelijk gemaakt door Webnode Christelijke mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfonds Partena Bond Moyson De voorzorg Socialistische Mutualiteit Brabant Liberale Mutualiteit Neutraal ziekenfonds Vlaanderen Vlaams en neutraal ziekenfonds Symbio Terugbetaling van kosten voor homeopathische geneesmiddelen Max/ jaar/ persoon homeopathie en fytotherapie tezamen homeopathie homeopathie en andere CAM geneeswijzen tezamen Terugbetaling va Terugbetaling herstelcentrum . In een herstelcentrum kan je herstellen na een ziekenhuisopname of wanneer je een chronische aandoening of handicap hebt. Hier krijg je de nodige medische zorg, maar kan je ook genieten en helemaal tot rust komen. Bond Moyson betaalt je tot 30 euro per dag terug in 10 verschillende herstelcentra in Vlaanderen

De Voorzorg/Bond Moyson Kliniplan

Een overzicht naar terugbetaling van verschillende mutualiteiten voor dietiste, osteopathie, psychologie, audiologie bond moyson. €10/sessie max 5x. liberale mutualiteit. €10/sessie max 6x. Medische pedicure. mutualiteit. onafhankelijk ziekenfonds. vlaams neutraal ziekenfonds. vergoeding Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Dag- en nachtopvang Terugbetaling van 6,5 euro per dag of nacht voor maximaal 50 dagen per kalenderjaar voor dag- en nachtopvang van zorgbehoevenden. Dieetadvies 5 euro per consultatie terugbetaald,.

Hoeveel betaalt uw ziekenfonds terug voor psychotherapie

Bond Moyson Oost-Vlaanderen werkt als socialistisch ziekenfonds dagelijks aan de uitbouw van een betaalbare en toegankelijke ziekteverzekering. (49) Door de jaren is Bond Moyson uitgegroeid tot een complete organisatie met 260.000 leden, die instaat voor de gezondheid van elkeen. Sterke service, grote bereikbaarheid en een snelle terugbetaling. Bond Moyson. Als lid hebt u recht op een tussenkomst van 6 euro per sessie met een maximum van 2 sessies per kalenderjaar. Meer info op de site van Bond Moyson. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Als lid ouder dan 60 jaar hebt u recht op een tussenkomst van 5 euro per sessie met een maximum van 25 euro per kalenderjaar. Meer info op de site van VNZ Bedrijfsactiviteiten. Bond Moyson Oost-Vlaanderen werkt als socialistisch ziekenfonds dagelijks aan de uitbouw van een betaalbare en toegankelijke ziekteverzekering. Door de jaren is Bond Moyson uitgegroeid tot een complete organisatie met meer dan 269.000 leden, die instaat voor de gezondheid van elkeen. Sterke service, grote bereikbaarheid en. Vertrekpunt Bond Moyson Vrijdagmarkt Vrijdagmarkt 10 9000 Gent. Routebeschrijving Openingsuren. dinsdag, woensdag, donderdag: 9u tot 16u30. maandag en vrijdag: 9u tot 12u30. Een ziekenfonds is een ledenvereniging. Je betaalt voor je aansluiting jaarlijks lidgeld. 09 333 55 00 De Bond Moyson op de Vrijdagmarkt heeft een specifiek uitgewerkte.

Terugbetaling van actieve verbandmiddelen om chronische

Bij de Bond Moyson, De Voorzorg en Socialistische Mutualiteit Brabant zit je goed op elk moment in je leven. Wij zijn een ziekenfonds op jouw maat met straffe voordelen en diensten! Er is altijd een kantoor in je buurt en bij ons vind je veel meer dan alleen maar terugbetalingen voor je medische kosten tarieven & terugbetaling Bond Moyson. Je krijgt 50 % van de kosten voor consultaties terugbetaald tot een maximaal plafond van 250 euro. (op voorschrift van een arts) Liberale mutualiteit (plus) Bij LM Plus ontvang je tot 60 euro als je een gediplomeerde diëtist raadpleegt Bond Moyson geeft een tussenkomst van 40 euro in de kosten van een consultgesprek voor seksuele dienstverlening. Het consult dient te gebeuren bij een erkende partner (vzw Aditi) Vaccinatie tegen Humaan Papillomavirus (HPV) voor jongens Bond Moyson geeft een tussenkomst in de kostprijs van een vaccin toegediend aan jongens tussen 12 en 13 jaar oud.De tussenkomst bedraagt 56.96 € per vaccin Terugbetaling deel lidgeld door de ziekenfondsen : Als erkende sportclub heb je als lid recht op een tussenkomst van jouw mutualiteit. Hieronder vind je de courante formulieren terug van een aantal mutualiteiten: Christelijke Mutualiteit Bond Moyson Liberale Mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) Download onderstaande documenten en voorzie ze van een sticker van het ziekenfonds

Bond-Moyson Ledeberg’te Yeni Bürosunda BilgilendirmeEen klacht? De klachtenbemiddeling van Bond Moyson helpt je!Bond Moyson Vrijdagmarkt | Met weinig geld leven in GentInfobrochure voor mensen met kanker en hun familie by NVSMBond Moyson Van Ryhovelaan | Met weinig geld leven in Gent

DKV hospi flexi. In het plan hospi flexi geniet men van een terugbetaling van de hospitalisatie in zowel een éénpersoonskamer als in een twee- of meerpersoonskamer. Bij een verblijf in een éénpersoonskamer is er een franchise van 150 eur per opname van toepassing. Daghospitalisatie wordt vergoed als een tweepersoonskamer Voetbehandelingen: U hebt recht op terugbetaling voor een voetverzorging indien u ouder bent dan 65 jaar . Gelieve dit formulier mee te brengen naar de praktijk indien u hierop recht wil hebben. Indien u jonger bent dan 65 jaar , maar om medische redenen recht hebt op voetbehandelingen, moet het medische attest op pagina 2 van het document ingevuld worden door uw (huis)arts Mutualiteit - terugbetaling. Startpagina. Bond moyson . (€ 12,60 / jaar) DOWNLOAD Bond Moyson .pdf. Liberale Mutualiteit. vanaf 65 jaar; in bepaalde gevallen vroeger dan 65 jaar (via medisch attest) 6 keer per jaar een tussenkomst van € 5,00 = (€ 30,00 / jaar) DOWNLOAD lm attest.pdf. Christelijke Mutualiteit - erkenningsnummer: 151203 De terugbetaling gebeurt op je bankrekening. Cash terugbetalingen zijn niet mogelijk. Via e-Mut kan je controleren hoever we met jouw dossier staan. Inloggen bij e-Mut. Het merendeel van onze kantoren zijn open op afspraak voor dringende vragen! Samen tegen het coronavirus! Lees mee