Home

CWK immobilisatie

contra-indicatie immobilisatie CWK d.m.v. een nekkraag • Ontstaan of verergering van pijn, spierkramp of uitvalsverschijnselen tijdens of na aanbrengen nekspalk. • Vreemde voorwerpen in halsstreek • Abnormale stand hoofd t.o.v. romp. Manuele immobilisatie toepassen: Consulten • Radioloog • Neuroloog . bij sensibele of motorische. CWK immobilisatie Geen bewijs dat immobilisatie secundaire schade voorkomt. Nadelige effecten van immobilisatie dragen mogelijk wel bij aan mortaliteit en morbiditeit. Hoog number-needed-to-treat >100 11-6-2018 26. Nadelen Pijn, ongemak en paniek Ademhalingsproblemen Ulcera en decubitus Verhoogde IC

Nexus regel dat de cwk immobilisatie niet nodig is bij; geen drukpijn over midline cwk, en; geen tekenen van intoxicatie, en; geen verlaagdbewustzijn, en; geen focale neurologische vershijnselen, en; geen pijnlijk afleidend letsel zoals fracturen. Canadia C-spine rule geen cwk immobilisatie bij; geen verlaagd bewustzijn, e Wervelkolom immobilisatie 8.0 Pijn in de Nek, nooit meer harde kraag? 17 September 2014 Joost ten Brinke AIOS chirurgie, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn Inleiding • Oud vs. nieuwe Landelijke Protocol Ambulancezorg m.b.t. wervelkolom immobilisatie • Wervelplank vs. vacuümmatras • Harde nekkraag vs. niet

Dus volgens LPA 15:21 immobilisatie. Nexusregel (ook bij ouderen) Beeldvorming CWK niet noodzakelijk indien: -Geen drukpijn over midline CWK-Geen tekenen van intoxicatie alcohol-Geen verlaagd bewustzijn-Geen focale neurologische verschijnsele Canadia C-spine rule (geen cwk immobilisatie bij...) van toepassing?: geen verlaagd bewustzijn, en geen aanwijzingen hoog risico (leeftijd > 65 jaar, paresthisieen in extremiteiten, gevaarlijke mechanismen), en wel aanwijzingen laag risico (gelopen, nekklachten later ontstaan, laag energetisch van achteren aangereden), en patiënt kan nek actief 45 graden naar li en re draaien Bij ongevallen waarbij er mogelijk sprake is van wervelletsel dient men laagdrempelig immobilisatie van de nekwervelkolom uit te voeren om te voorkomen dat wervelletsel toeneemt en er uitvalsverschijnselen ontstaan. Het ongevalsmechanisme kan de hulpverlener er op bedacht maken dat er wervelletsel aanwezig kan zijn. Zo komt bij een hoogenergetisch trauma veel energie vrij dat wordt. Beeldvorming CWK niet noodzakelijk indien: Geen drukpijn CWK over midline. Geen tekenen van intoxicatie. Verlaagd bewustzijn. Geen focale neurologische verschijnselen. Geen pijnlijk afleiding letsel. Volgens de Nexusregel geen immobilisatie. Canadian C-spine rule: Beeldvorming CWK niet noodzakelijk indien: Geen verlaagd bewustzijn

Beeldvorming CWK niet noodzakelijk indien; 1 : geen drukpijn over midline CWK, en 2 : geen tekenen van intoxcatie (alcohol), en 3 : geen verlaagd bewustzijn, en 4 : geen focale neurologische verschijnselen, en Immobilisatie Onmiddellijke medische aandacht is noodzakelijk wanneer een patiënt de nek (vermoedelijk) gebroken heeft. Bij een cervicale fractuur is zo snel mogelijk een volledige immobilisatie van het hoofd en de nek nodig. De immobilisatie moet plaatsvinden voordat de patiënt wordt verplaatst

Nog even de bezwaren op een rij ten aanzien van CWK immobilisatie. De analyse van Irene Kwan heeft geen gunstig effect aangetoond en staat in de Cochrane; De ICP wordt met ongeveer 10 mmHg verhoogd; Er is verhoogde kans op aspiratie; Door stagnant hypoxia is de kans op decubitus na 30 minuten immobilisatie reëe Indicaties voor immobilisatie van de wervelkolom..18 2.2.3. Bevrijding en immobilisatie: uitvoering Indicaties voor CT na screenend conventioneel onderzoek van de CWK.....38 3.4.4. Aanvullende conventionele opnamen na een CT (thorax en/of abdomen) me www.arthron.nl - Arthron medisch centrum voor fysiotherapie, manuele therapie, acupunctuur en medische training te Rotterdam biedt ter ondersteuning een seri.. Indien trauma CWK immobilisatie handmatig gebruik kraag alleen bij verplaatsing contraindicatie bij kinderen voor gebruik kraag (huidige hulpmiddelen Headhugger/ headbloks en vacuum matras. Handgreep van Zach? Achterhaald? Niet gebruikelijk ambulance / ziekenhuis wel gebruikt in cursus. B trauma immobilisatie van de cervicale wervelkolom (CWK) noodzakelijk kan zijn (fig. 112)? 4 Figuur 112: Indicatie voor immobilisatie van de cervicale wervelkolom (NEXUS criteria[2]) Kijken uitwendige obstructie (trauma van het gelaat) inwendige obstructie (corpus alienum, bloed, braaksel, oedeem

Cervikale wervelkolom - traumaprotoco

  1. Vanwege de zwangerschap en de hiervoor besproken fysiologische veranderingen in de circulatie moet er onder de rechter zijde van de wervelplan een deken of iets dergelijks van ongeveer 10 tot 15 cm liggen. Hierbij komt de vrouw dan, op de plank geimmobiliseerd, in left lateral tilt te liggen wat ervoor zorgt dat de uterus niet op de vena cava rust
  2. CWK immobilisatie kwam langzaam in zwang, meestal dmv de oranje nekkragen en houten (soms zelfgefabriceerde) backboards. Rond 1985 werd de eerste SOSA opleiding gestart voor ambulancechauffeurs, verpleegkundigen en een opleiding tot ambulancebegeleider-Niet-Verpleegkundige (soort EMT)
  3. derd bewustzijn (trauma capitis, intoxicatie, insult, metabool), trauma (aangezichts / larynxfractuur) Huisarts: 112 Luchtweg manoeuvres Stabiele zijligging Cwk immobilisatie Stop de majeure bloeding * En denk dus ook aan stelpen grote bloeding, left lateral tilt en cwk immobilisatie * Ook nasopharyngeale hulpstukken, cave schedelbasis.
  4. Immobilisatie, wel of niet vervoeren, specifieke behandeling Op deze pagina worden drie vraagstukken behandeld: Beargumenteer hoe je het slachtoffer van de casus immobiliseert met behulp van het LPA, de Nexusregel en de Canadian C-spine rule
  5. CWK en TWK 2,3. Na een operatie aan de ventrale zijde van het halsgebied zijn het littekenweefsel, n.accessoriusleasie, fibrose van de huid agv radiotherapie en immobilisatie gezamenlijk verantwoordelijk voor de functiebeperking van CWK en schoudergordel 1,2,3. Een snelle start van de oefentherapie is een beweze

Beeldvorming CWK niet noodzakelijk indien: Geen verlaagd bewustzijn; Geen aanwijzingen hoog risico (leefdtijd >65jaar, paresthesieën in extremiteiten, gevaarlijk mechanisme Geen CWK-immobilisatie. B: Zeer diepe ademhaling, ademhalingsfrequentie van 30/ minuut met acetongeur, bleke gelaatskleur. C: 120 bpm, bloeddruk 60/30 mmHg. Koude extremiteiten. D: V (verbal) en een glucose van 40.3 mmol/l. E: Bleke en gemarmerde extremiteiten, insulinepomp die uitstaat, sterk vermagerde patiënt Herhaling SEH. Response - Maak onderscheid bij BWZ of niet: als iemand bij BWZ is even voorstellen wie je bent en wat je doet, als niet - door elkaar schudden Altijd uitspreken dat CWK-letsel immobilisatie - Als iemand van grote hoogte valt - Als iemand oud is, kan het ook als iemand gewoon van z'n stoel is gevallen - Stabilisatie: hoofd vasthouden dr. omstander, ellenbogen op knieën. Direct CWK-immobilisatie, uitzuigen, jaw thrust en zuurstof 15L/min via non-rebreathing masker Corpus alienum; Plotseling niet meer kunnen praten, hoesten, stridor, stress; Indien ademen nog mogelijk is niets doen o Kan omslaan in cyanos

Hoe immobiliseer je dit slachtoffer? Deze vrouw heeft recht op letsel. Het is een hoog energetisch trauma en het lichaam van de vrouw is verschillende krachten ondergaan. Het is verstandig om haar hoofd te fixeren (of te laten fixeren). Je kunt dan staand een nekspalk aanleggen CWK immobilisatie geïndiceerd. Manuele fixatie van het hoofd na duidelijke uitleg van de noodzaak. Patiënt en hulpverlener blijven staan. Protocol 15.21. Geen hoorbare ademhaling. Fysiologie van de zwangere. Een zwangere heeft een trage peristaltiek waardoor het eten nog uren na een maaltijd in de maag kan zitten Duur scholing: 8 uur (2x4uur) Vooropleiding: Huisartsenchauffeur. Voorbereiding: Geen. Kwalificatie: In overleg met de organisatie. Schrijf je in voor de module Medisch assisteren huisartsenchauffeur. Doel van de training. Na de training kan de huisartsenchauffeur laten zien dat hij/zij bekwaam is om medisch assisterende handelingen te verrichten en direct een CT van de CWK worden vervaardigd (zonder contrast). Een MRI van de CWK kan worden vervaardigd bij persisterende neurologische klachten . Met name bij kinderen komen ook neurologisch afwijkingen voor zonder fracturen van de wervelkolom: SCIWORA spinal cord injury without radiografic abnormality. Immobilisatie

  1. g van hete gassen bij langdurig verblijf in een afgesloten ruimte kan de bovenste luchtwegen beschadigen en binnen een paar uur leiden tot zwelling waardoor obstructie van de luchtweg kan plaatsvinden
  2. Immobilisatie van de zwangere trauma patiënt. Wanneer we te maken krijgen met een zwangere traumapatiënt, die een HET heeft ondergaan en klachten van de CWK aangeeft, is het verstandig om deze te gaan 'planken'. P lanken. De kans op aspiratie is vergroot door de kleine maag
  3. ens genoemd
  4. Immobilisatie CWK: Id: acutezorg-issue-86 Type: Wijzigingsverzoek: Status Gesloten, toegekend Prioriteit: normaal: Object(en) Dataelement acutezorg-dataelement-132 Immobilisatie Cervicale Wervelkolom? van dataset Acute Zorg Dataset 2012‑09‑2
  5. CT CWK criteria Cervikale wervelkolo . contra-indicatie immobilisatie CWK d.m.v. een nekkraag • Ontstaan of verergering van pijn, spierkramp of uitvalsverschijnselen tijdens of na aanbrengen nekspalk

¨ CWK-immobilisatie door ¨ Plan voor speciale situatie? ¨ Plan A: Videolaryngoscopie/bougie ¨ Plan B: re-oxygenatie BMV/waterset/LMA ¨ Plan C: LMA Bel anesthesie: #4948 ¨ Plan D: cricothyreoidotomie - incisie, bougie, tube 6, ETCO2. TEAMLEIDER INTUBATIE CHECK- RESPONSE LIJST SEH versie 11/03/202 Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee? Het protocolonderdeel Airway and C-Spine ( nekwervelkolom) kan worden onderverdeeld in twee onderdelen, het vrijhouden of vrij maken van de luchtweg en het immobiliseren van de nekwervelkolom als het ongevalsmechanisme of de klachten van het slachtoffer daar aanleiding toe geven Issue 86 Immobilisatie CWK met status Gesloten. Zie het issue voor alle details. Laatste gebeurtenis (2016-08-09T15:45:18): Dit element is verwijderd. Issue 87 Spalken ledematen met status Gesloten. Zie het issue. Bedenk dat stress van de intubatie de intracraniële druk kan verhogen (zie hoofdstuk 7). Immobilisatie CWK (nekspalk); dit is standaard bij ieder high energy-letsel met niet-alert slachtoffer en. cervicale wervelkolom (CWK) immobilisatie technieken toe te passen, dient dit opnieuw geëvalueerd te worden voor de care under fire fase. Arishita et al4 onderzochten het nut van • • _____ _____ NMGT 57 - 173-212 NOVEMBER 2004 • . a...

Immobilisatie Rozalie63

Immobilisatie Svenderkx

De reden dat traumapatiënten (TP) een nekkraag (NK) dragen, is immobilisatie van de cervicale wervelkolom (CWK). Het ontstaan van nekkraag gerelateerde decubitus (NKGD) is één van de meest voorkomende complicaties bij het dragen van een NK. TP die opgenomen zijn op ee Het belang van immobilisatie bij een verdenking op wervelkolomletsel is groot. Daarmee wordt immers beoogd verergering van het letsel (met potentieel ernstige gezondheidsschade) te voorkomen. Al met al acht het college daarom een berisping passend en geboden. 3 Bij verdenking trauma: immobilisatie CWK. Wat controleer je na een interventie in de A? Is er een vrije ademweg? Let op: Aanwezigheid van thoraxexcursies CO2 meting expiratoir. Observaties in de B zijn beperkt tot 2 lichaamsdelen welke zijn dit? De hals en de thorax. Wat zijn de observaties in de B in de hals • Immobilisatie ter ondersteuning van de arm • Instructies t.a.v. zelfverzorging en hanteren immobilizer, deze wordt 4-6 weken gedragen gedurende dag en nacht, na 4-6 weken afbouwen op geleide van pijn en belastbaarheid • Röntgenfoto van de schouder indien botankers en/of schroefjes ingebracht zijn. De foto word Nek revalidatie. Revalidatie van de nek kan zijn na bijvoorbeeld een breuk van een wervel of whiplash. In dit soort gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een brace. Premed heeft verschillende braces die de nek tijdens het herstel of revalidatie goed kan ondersteunen. Lees meer. Sorteer op

Is immobilisatie geïn-diceerd en is de patiënt mobiel, dan mag de patiënt zelf op de brancard stappen en plaats nemen in zijn/haar voorkeurshouding. • Geen strikte immobilisatie CWK bij schot- en steekwonden Sophie de Vries, MMA Ambulance Amsterdam en SEH-arts OLVG CWK staat in de richtlijn: gedoseerde herhaalde rekkingoefeningen binnen de pijngrens lijkt het meest geïndiceerd. Conclusie: Beide onderzoeken tonen het nut van zowel actieve als passieve oefentherapie aan. Actieve oefentherapie na een operatie aan de ventrale zijde van het halsgebied is significant bewezen2,3 2,3effectief > 3mm verplaatsing CWK wervels op RX (flexie / extensie opname) Oorzaak aangeboren Epidemiologie meestal kinderen (40% bij <7 jr) Lokalisatie meestal C2-C3 Prognose goed, groeit er meestal uit Rug Anatomie rug atlas C1 Corpus vertebrale dens C2 Discus intervertebralis Opbou Interventies CWK immobilisatie Overweeg altijd of er letsel van de nek aanwezig zou kunnen zijn en immobiliseer de nek als nekletsel niet uitgesloten kan worden. Tijdens de primary assessment kan het best direct het hoofd manueel gefixeerd worden en zo spoedig mogelijk een nekkraag en headblocks aangelegd worden

immobilisatie van het desbetreffende segment) zijn nog steeds aanwezig in de literatuur. Het eerste concept is de neurochirurgische benadering; het tweede de orthopedische. Dit verschil in uitgangspunt verklaart veel van de verschi11en tussen de vele studies naar de anterieure benadering van de cervicale wervelkolom Beslissing d.d. 8 oktober 2019 naar aanleiding van de op 16 oktober 2018 bij het Regionaal Tuchtcollege te Groningen ingekomen en naar het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle doorgezonden klacht van: A , wonende te B, bijgestaan door S. Cheng, werkzaam bij Huis-Meesters Juridische Zaken te Groningen, k l a g e r. -tegen- Immobilisatie met een gipsverband is derhalve meestal contraproductief. Men moet bedacht zijn op constitutionele bindweefselzwakte, zoals bij diabetes, en op [typisch voor beginnende degeneratie van de CWK]. Soms is er sprake van diep-borende pijn, brandend van karakter, diffuus, constant met acute exacerbaties. Tevens zijn er. Ondanks de vele voordelen op het gebied van respiratie treden er regelmati Maak luchtweg vrij: uitzuigen corpus alienum verwijderen onvoldoende effect Luchtwegmanoeuvres: w thrust ( 618) chin lift (tenzij CWK-immobilisatie) mayotube nasofaryngeale tube CWK-immobilisatie afhankelijk presentatie trauma niet uitgesloten (prehospitale) verdenking wervelfractuur Bedreigde luchtweg apneu snurken.

Immobilisatie van een zwangere Zwangereneentrauma

Anesthesie Supervisor: dr. A. Koopman, anesthesist opleider Plaats: Afdeling Anesthesie locatie Dordwijk, Zwijndrecht Duur: 1ste jaar: 8 weken, 3de jaar 4 weken Doel: Het doel van deze stage is om basisvaardigheden in luchtwegmanagement te verwerven zoals het herkennen en vrijmaken van een bedreigde ademweg, de basisprincipes van intubatie en vooral de oefening van masker-ballonbeademing - Headblocks zijn voor goede immobilisatie van de CWK net zo effectief als fixatie met behulp van headblocks in combinatie met de nekspalk; - De wervelplank is gecontraïndiceerd bij langdurig vervoer en bij interklinische overplaatsing; - Patiënten zijn met het vacuümmatras evengoed te immobiliseren als met de wervelplank

Hierna volgen de vijf stappen van de eerste beoordeling op volgorde van belangrijkheid: A- (A)irway controle en vrijmaken van de ademweg met inachtneming van bescherming cervicale wervelkolom (CWK) B- (B)reathin controle en ondersteuning van de ademhaling. C- (C)irculation controle van de circulatie stoppen uitwendige bloedingen T.Immobilisatie 1.5 d. werkt binnen de tijd (max. 180 sec.) Totaal 6 Kandidaat: a. Neemt de juiste positie in (op aanwijzing van AVP) b. plaatst handen correct c. draait op tellen van de AVP Assisteren bij logg-roll Assisterend T.Immobilisatie 1.4 d. zorgt voor een adequaat samen-spel met andere hulpverlener(s) Totaal De vragenlijst SST-PO is ontwikkeld door het SchouderNetwerk Twente met als doel het kwantificeren van het herstel in de eerste 3 tot 4 maanden na een schouderoperatie. Het is de bedoeling dat de SST-PO wordt gescoord in het begin (weken 1 tot 2), halverwege (weken 5 tot 7) en aan het eind (weken 12 tot14) van die revalidatie periode X thorax, als uitgangssituatie bij verdenking op een inhalatietrauma, evt. afhankelijk van trauma X-CWK, X-bekken, echo abdomen /CT. Laboratoriumonderzoek: o.a. altijd COHb-bepaling. Verwijzen naar brandwondencentrum: Volgens vastgestelde criteria: TVLO> 5% bij kinderen ; brandwonden over functionele gebiede Anatomie zenuwen bovenste lidmaat perifere zenuwen zenuwplexussen plexus cervicalis c1-c4 plexus brachialis c5-t1 musculocutaneus (c5-c7) motorisc

Immobilisatie van de nekwervelkolom - Eerste Hulp Wik

Immobilisatie Michellemod4iavp1203-1

We doen hier een ademwegcontrole maar eerst zorgen we voor stabilisatie en/of immobilisatie van de nek, de zgn. cervicale wervel kolom (CWK). B staat voor Breathing ofwel ademhaling. Hier onderzoeken - en bewerkstelligen we z.n. een functionele ademhaling. Zuurstof geven is hierbij een van de vereiste CWK (nekwervel letsel), schouder en clavicula (sleutelbeen) aan dezelfde zijde, letsels aan de buik, leverletsel bij aanrijding van rechts en miltletsels bij aanrijding van links. Vraag 7: Een slachtoffer land op zijn voeten van grote hoogte, welk letsel verwacht je? Antwoord 7: Fracturen van de onderste extremiteiten en wervel fracturen

Immobilisatie met behulp van het LPA, de nexus regel en

bewijs voor immobilisatie van de wervelkolom. Bij een hoog energetisch trauma (HET) lijkt planken en spinnen noodzakelijk evenals bij een EMV-score < 15 (indicatie voor neurologische CWK-letsel bij de volgende schakel in de keten: de traumakamer. Mook start zijn presentatie me 4 Conceptrichtlijn Acute Traumatische Wervelletsels Commentaarfase november 2018 Samenstelling van de werkgroep Werkgroep 5 • Prof. dr. F.C. Öner, orthopedisch chirurg, Universitair Medisch Centrum Utrecht Nek Cervicaal syndroom. Vanuit de nek kan er druk op de zenuwen zijn, die klachten kan geven in nek, schouders en/of armen. De zenuwen groeien vanuit het ruggenmerg en gaan tussen de wervels door naar de arm. Bij cervicaal radiculair syndroom drukt er iets tegen deze zenuw aan Manuele immobilisatie van de CWK : Aanbrengen van een nekspalk : Aanleggen van een Finse spalk : Uitvoeren van een Logroll : Immobiliseren op een wervelplank en vacuummatras : Het voorkomen en/of bestrijden van hypothermie : Het uitvoeren van een noodbevrijdin Vanwege het grote belang van immobilisatie van de cervicale wervelkolom (voorkomen en/of beperken van neurologische schade),wordt vanaf het allereerste begin de cervicale wervelkolom geïmmobiliseerd,in eerste instantie door manuele fixatie

Scope. Deze NHG-Standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van schouderklachten. Onder schouderklachten verstaan we pijn van de schouder/bovenarm met of zonder bewegingsbeperking, waarbij het gebied begrensd wordt door de basis van de nek, de schouderbladen en de elleboog (zie Details). Details - Manuele immobilisatie CWK (1 accreditatiepunt) - Noodbevrijding-rapid extriction (1 accreditatiepunt) - Roger-methode (1 accreditatiepunt) - SAM sling (1 accreditatiepunt) - Sluitlaken (1 accreditatiepunt) - Vacuümspalk (1 accreditatiepunt) - Wervelplank (1 accreditatiepunt CWK immobilisatie Geen bewijs dat immobilisatie secundaire schade voorkomt Een veel aan sport kan leiden tot een osteochondrale letsel. De osteochondrale letsel en de betekenis . Osteochondrale letsel is een letsel aan gewrichten. Osteo betekent bone en chondrale kraakbeenachtig

Gebroken nek (cervicale fractuur): Symptomen en

CWK- letsel - CO2 bewaken en interpreteren - Controleren en instellen van een beademingsmachine - aan de hand van controlepunten de beademingsinstelling van een beademingsmachine aanpassen Circulation - Maken en beoordelen van een ritmestrook en een 12-afleidingen ECG - herkennen en benoemen van verschillende hartritmestoornissen op de monito Definitie en Epidemiologie lage rugpijn. •Definitie lastig:- verschillende classificatie systemen, nomenclatuur.(degeneratief/niet degeneratief) - verzamelnaam : pijn en bewegingsbeperking in het lumbale gebied. - pijn en ongemak uitgaande v.d. wervelkolom met/zonder uitstraling naar de benen

NSA info paramedici en verwijzers. Middels 4 testen (die goed zijn beschreven en hun waarde in de afgelopen 30 jaar meer dan bewezen hebben) wordt uitgetest in welke categorie de schouderklacht valt. Uiteraard gaat hier een zeer uitgebreide anamnese aan vooraf. Ook de nek, elleboog en pols/hand worden in de testen meegenomen immobilisatie toe te passen totdat wervelletsel is uitgesloten. - De opstellers van de richtlijn zijn van mening dat het protocol 'Triage keuze van ziekenhuis' (LPA) gevolgd moet worden. Men vindt dat er op basis van het LPA en de onderhavige aanbeveling afspraken gemaakt zouden moeten zijn/worden in de traumaregio' T.Immobilisatie 1.3 e. werkt binnen de tijd (max. 240 sec.) Kandidaat: a. vraagt patiënt naar AMPLE (indien nodig) en vult dit in op vlak 4 Patiëntgegevens. Invullen slachtoffer-registratiekaart Zelfstandig b. vult de uitgevoerde behandelingen in op vlak 2 Behandeling Kandidaat: a. werkt zelfstandig binne

Heeft wervelkolom immobilisatie zijn langste tijd gehad

Beeldvorming MRI-CWK Bij verdenking ligamentair letsel Kinderen? 11-6-2018 16. uitval, waarbij de uitval is gerelateerd aan het letsel), is er een indicatie om de nek manueel te (laten) fixeren (onderdeel van de A) Immobilisatie is een noodzakelijk kwaad na pees-of ligamentair letsel of bij instabiele fracturen Tijdens A immobilisatie van de nek door middel van een nekspalk. B: ze ademt 22 keer per minuut. Bij het doorademen heeft ze pijn rechts op de thorax. Ze heeft VAG en een saturatie van 96%. 15 ltr O2 via een Non-rebreathing mask. Monitoring saturatie. C: het slachtoffer heeft een normale kleur. Een krachtige pols van 88 bpm Ze geeft bij doorzuchten pijn aan re onderaan de thorax. Heeft een versnelde ademhaling. Ze heeft een wond aan het gelaat en pijn aan het jukbeen. Aangezichtsletsel bij een HET kan wijzen op CWK letsel. Ik zou haar zeker vervoeren. Welke specifieke behandeling pas je toe bij dit slachtoffer? Beginnend bij de A moet je zorgen voor immmobilisatie. en/of immobilisatie van de CWK. De ademweg moet vrij zijn van obstructies: bloed, braaksel, secreet, sputum? corpora aliëna? huilt, kreunt of praat de patiënt? is de tong naar achteren gezakt? losse tanden? oedeem? Albuminurie Eiwit in de urine. Aldosteron Hormoon, geproduceerd in de adren, dat m.n. is betrokken bij elektrolytenhuishouding

Immobilisatie na trauma • Afname hoeveelheid water, proteoglycanen en collageen beperkte ROM. - (AC / Rotator cuff / Labrumlaesies / CWK) Kibler 2013 • AC problematiek Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities fo cwk in twee richtingen inclusief densopname. Op gewone ront - genfoto's is de fractuur meestal niet zichtbaar. Daarom wordt er ook nog een ct scan gemaakt. injecties, immobilisatie zoals braces en gipsperiodes zijn van belang. L icham elj kond rz Aan het lichamelijk onderzoek moet voldoende tijd en aandacht besteed worden Osteogenesis Imperfecta (OI) is een aandoening van het bindweefsel die zich kenmerkt door een hoog risico op fracturen bij gering trauma. In Nederland is de zorg voor OI patiënten gecentraliseerd in twee expertisecentra: Isala Zwolle voor volwassenen en het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht voor kinderen NMT-Praktijkrichtlijn Tandletsel juli 2010 5 behandeling niet mogelijk, hetgeen extractie van het element betekent, hoewel ook retentie van het resterende worteldeel in de kaak kan worden overwogen [toc] Thema : Klachten van het bewegingsapparaat Klachten van het bewegingsapparaat (meestal geuit als pijn, functiebeperking of klachten van stijfheid) komen voort uit objectiveerbare ziekteprocessen en subjectieve belevingen. De a-priori kans wordt bepaald door onder andere: Leeftijd: heupdysplasie bij kinderen, artrose bij ouderen. Hormonale status: verhoogde kans o

Immobilisatie met behulp van het LPA, de nexus regel enDoczero - E-learning Trauma Life Support (TLS) & TraumaControles Mogelijke Handelingen A Airway (Ademweg) Controle opDoczero - E-learning voor professionals in de zorg

Vanuit verschillende kanten krijgen we reacties op onze LPA8 quiz, het succes van de quiz is groot te noemen, een quiz die zeker in een behoefte voorziet. Na de onze wekelijkse redactievergadering hebben we dan ook besloten om vrijdag nogmaals 50 vragen toe te voegen tot de LPA8 quiz zodat er verder kan worden geoefend [ §CWK vrijgeven na radiologische beoordeling bij: §Alle patiënten met klinische verdenking op wervelfracturen §Alle patiënten waar het traumamechanisme een hoge kans op wervelfracturen doet vermoeden §In alle patiënten met verminderd bewustzijn. §Radiologische controle door X-CWK AP, lateraal en open mond opname Cursus taping en partiële immobilisatie, o.m. Parnas, Dilbeek, 1987-1998 (eigen publicatie) Voordracht: Eurokine Kinexpo d.d. 22-10-1994, Leuven : Kritische peiling naar de opmaak van een uniform klinisch bilan, aanvullende werkdiagnose, en terugverwijzing in privé praktijk . Opleiding Osteopathie 1994-1997 BVO, Parijs, 1998 London